Responsive Image

 

 

Responsive Image

Kudeaketa ekonomikoa eta erosketak

Deskribapen orokorra

Unitate honen helburuak Institutuaren kontabilitate-, aurrekontu- eta finantza-izapidetzeari zuzendutako prozesuen kontrol zuzenari erantzuten dio, baita ekipamenduak, mantentze-lanak eta harekin lotutako beste zerbitzu batzuk behar bezala eskuratzeari ere. Hori guztia, Biobizkaiak arrazionalizazio, sinplifikazio eta gardentasun printzipio batetik eskatutako kalitate, segurtasun eta eraginkortasun irizpideen barruan eskainia.

Kudeaketa ekonomiko-administratiboa - Funtzioak

 • Funtsen, ordainketen, bilketen jarraipena eta kontrola, proiektuaren diru-sarreren, dohaintzen eta beste finantzaketa-fluxuen analisia.
 • Soldaten ordainketa, gizarte segurantzaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren likidazioak prestatzea.
 • Gastuen eta sarreren bilakaeraren jarraipena. G/Iren aurrekontu estimatua kalkulatzeko datuak prestatzea. Elkartutako proiektuen kudeaketa.
 • Interlokuzioa ikuskaritza eta erlazionatutako beste prozedura batzuen ondorioetarako.
 • Erosketak eta zerbitzuak garatutako prozeduren arabera kudeatzea. Beharrezko baliabideak (zehaztapen teknikoak, esleipen-proposamenen txostenak) eskuratzerik onena lortzeko aurretiazko txostenak egitea.
 • Ibilgetuaren eta amortizazioaren kontabilitate kontrola.
 • Institutuaren plataformek eskaintzen dituzten zerbitzuen fakturazioa eta ordainketen jarraipena.

Erosketak eta kontratazioak - Funtzioak

 • Kontratazio publikoko pleguak egitea, azterketa, ebaluazioa eta txostenak idaztea kontratazio prozeduraren fase desberdinetan.
 • Hornitzaileekin negoziatzea, eskaintzak bilatzea, eskaeren igorpena eta jarraipena
 • Erosketa-zorroaren mantentze-lanak.
 • Proiektuetatik eratorritako erosketen eta kostuen gainbegiratzea

Unitateko kideak

Responsive Image

Gurutzeta enparantza S/N | 48903 Barakaldo
Tel.: 94 618 26 22

© 2024 IIS Biobizkaia